Tuesday, November 10, 2009

Ninja Sprite Sheets Naruto Sprite Sheets?

Naruto Sprite Sheets? - ninja sprite sheets

Someone knows where I can find Naruto Ninja Council 4 sprite sheet?

1 comment:

ICHOOSET... said...

http://www.narutohq.com/sprites.php

Naruto Sprite Sheets

>>>>>>>>>>> Naruto
>>>>>>>>>>> Naruto 2
>>>>>>>>>>> Naruto 3
>>>>>>>>>>> Sasuke
>>>>>>>>>>> Sasuke 2
Sakura >>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Sakura 2
>>>>>>>>>>> Kakashi
>>>>>>>>>>> Kakashi 2
>>>>>>>>>>> Shikamaru
>>>>>>>>>>> Neji
>>>>>>>>>>> Choji
>>>>>>>>>>> Hinata
>>>>>>>>>>> Rock Lee
>>>>>>>>>>> Rock Lee 2
>>>>>>>>>>> Sound Ninja
>>>>>>>>>>> Sand ninja

Post a Comment